projekt knihovna -požadavky x Use Case x Use Case diagram

August 3, 2009 by
Filed under: Práce, programování 

Když už jsme si připravili Use Case diagram (a není ještě úplný), měly bychom si říci, jaký je vlastně rozdíl resp. vztah mezi požadavky, Use Case a Use Case diagramem. Čtenáře poprosím o schovívavost, ale budu používat anglický termín Use Case namísto českého Případy Užití, který je i u nás obecně používaný a nechci být jazykový puritán.

Takže shrňme si to:

Požadavky

Jsou seznam operací, které bude systém provádět, respektive, které budou jednotliví uživatele používat, většinou by mělo být alespoň trochu popsáno o co jde (často jen slovně) a kdo činnost provádí/má k ní oprávnění.

Diagram Use Case

Obsahuje jednotlivé uživatele/role (Actors) a procesy (Use Cases) s naznačením, co kdo má oprávnění provádět. Zde již je vidět jistý náznak objektové hierarchie – mezi uživateli se často používá vztahu generalizace. Což je vlastně zobecnění, tedy “nadtřída” a naopak vztah specializace, což je potomek, tedy podtřída. Mezi procesy pak existují vztahy <<include>> a <<extends>> – píše se na šipku spojující procesy (Use Case-y, jestli to tak mohu skloňovat) a vede směrem k případu, který se v tom prvním používá – tedy například šipka s include vede od rezervovat knihu k procesu najít knihu … když chceme knihu zarezervovat, musíme jí předtím najít – velmi často je proces ke kterému vede vztah <<include>> sám o sobě nepoužitelný. Spojení extends je méně časté a ukazuje rozšíření dané funkce, případu, které nemusí vždy nastat – při přidávání knihy bychom mohli zakládat kategorii (žánr), ale to jenom tehdy, pokud by již daný žánr neexistoval … Určitě sek tomu při zpřeňování ještě dostaneme.

Use Case – Případy užití

A konečně poslední varianta – není to graf, ale seznam jednotlivých Use Case, spolu s popisem jednotlivých kroků a jejich odpovědností – vhodné je pro popis používat jistý pseudokód – ať už anglický, nebo čestký, tedy “když/if, jinak/else, dokud/while …” nejdůležitější je abychom myi zákazník popisu rozumněli.

Nejjednodušší je asi zápis do tabulky

Rezervování knihy
krok role popis
1 uživatel vyhledání knihy
3 uživatel/knihovník IF knihovník
2.1 knihovník – vyhledat uživatele
2.2 knihovník END
3 system ověřit stav uživatele
4 system IF uživatel není zablokován
4.1 system – založit rezervaci knihy
4.2 system END

Všimněme si jedné drobnosti – v tuhle fázi často ignorujeme stavy kniha nenalezena, uživatel nenalezen – většinou procházíme typické scénáře. Na výjimky/speciální případy bude snad čas později. Jde spíše o to si popsat s uživatelem standardní běh systému.

Print Friendly, PDF & Email
Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList
Share

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this:
TOPlist